|
Az ön kosara jelenleg nem tartalmaz terméket.
Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek egyéni vásárlók részére


A Szega Camembert Kft. www.szegamarket.hu cím alatt elérhető online áruházának szolgáltatásait elektronikus úton igénybe vevő vásárlók részére


Hatályos: 2019. március 01. napjától

 1. Értelmező rendelkezések

 Szolgáltató: Szega Camembert Korlátolt Felelősségű Társaság.

Rövidített cégneve: Szega Camembert Kft.
Székhelye: 1026 Budapest, Pázsit u. 2. 1. em. b.
Képviselő: Gábossy Ádám ügyvezető
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám:  01-09-702889
Adószáma:  12776294-2-41
Ügyfélszolgálat címe:  1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +36-70-446-0059
Ügyfélszolgálat e-mail címe:  rendeles@szegacam.hu
Tárhely-szolgáltató: SZTJ Informatikai és Oktatási Szolgáltató Kft., 2314 Halásztelek, Nap utca 8.

  T.E.L.L. Software Hungaria Kft., 4034 Debrecen, Vágóhíd u. 2.      

 1. Általános rendelkezések 

Jelen ÁSZF a Szolgáltató www.szegamarket.hu cím alatti honlapján elérhető online szolgáltatása (a továbbiakban: szolgáltatás) igénybevételének feltételeit rögzíti.

www.szegamarket.hu internetes oldalon (továbbiakban: webáruház) elérhető a Szolgáltató termékkatalógusa, amely tartalmazza a Szolgáltató által forgalmazott élelmiszereket és egyéb termékeket (továbbiakban: termékek). Az egyes termékekkel kapcsolatos tudnivalókat, ismertetőket, a termékek árait és leírását az adott termék adatlapja tartalmazza.

 A webáruházban szereplő termékekre vonatkozó információk az előzetes tájékozódást szolgálják. A Megrendelő által megvásárolt termék csomagolása tartalmazza mindazon tájékoztatásokat, amelyek az adott termékre – mind összetételét, mind felhasználását illetően – jellemzőek. Megrendelő köteles ezt a tájékoztatást a termék átvételét követően alaposan elolvasni és megismerni.

 A webáruházban található termékképeket a Szolgáltató állította elő, azok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik. A www.szegamarket.hu honlap tulajdonosa és üzemeltetője a Szolgáltató, aki megilleti minden olyan jog (ideértve a szerzői jogokat is), amelyek alapján a honlappal és annak tartalmával jogszerűen rendelkezhet.

 Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban található termékképek mintának tekintendők, Szolgáltató az esetleges eltérésekért felelősséget nem vállal.

 A webáruházban szereplő termékkínálat (beleértve az egyes termékek árait is) csupán tájékoztató jellegű, és a megtekintéskor érvényes állapotot mutatja.

 A webáruházon keresztül történő elektronikus rendelésleadással a jelen dokumentumban leírt feltételek szerint vásárlási szerződés jön létre a Szolgáltató és a rendelést leadó, elfogadott regisztrációval rendelkező egyéni vásárló (továbbiakban Megrendelő) között. A Megrendelő a rendelés leadásával egyidejűleg elfogadja, és jóváhagyólag tudomásul veszi a jelen vásárlási szerződésre vonatkozó általános szerződési feltételeket.

 A Megrendelő által leadott rendelést a Szolgáltató a Megrendelő által megadott címre házhoz szállítja, illetve azt Megrendelő Szolgáltató üzlethelyiségében személyesen is átveheti.

Megrendelő köteles biztosítani, hogy a megadott szállítási cím egyértelműen beazonosítható és könnyen, biztonságosan megközelíthető legyen. Szállító ennek elmaradása esetén mindennemű felelősséget kizár a házhozszállításért vagy annak elmaradását, illetve az ezekkel kapcsolatban felmerült bárminemű kárért.

 A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, mely módosított ÁSZF a www.szegamarket.hu internetes oldalon való közzététellel lép hatályba, és Megrendelő azt a közzétételt követő első megrendeléssel fogadja el.


 1. A szerződő felek azonosítása, regisztráció

  A vásárlási szerződés Szolgáltató mint eladó és a Megrendelő mint vevő között jön létre. A Szolgáltató csak a www.szegamarket.hu oldalon keresztül leadott és a Szolgáltató által visszaigazolt rendelésekért felel.

 A megrendelés előfeltétele az egyéni vásárlónak a www.szegamarket.hu honlapon történő előzetes regisztrációja és annak a Szolgáltató általi visszaigazolása.

A Szolgáltató a megadott adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és állítja ki a számlát. A hibás vagy hamis adatok megadásából eredő károkért minden felelősség a Megrendelőt terheli.

 Szolgáltató a nyilvánvalóan hibás vagy hamis regisztráció esetén, továbbá amennyiben Megrendelő a jelen szerződéses feltételek szerinti kötelezettségeinek nem tesz eleget, a regisztrációt jogosult törölni, továbbá jogosult ellenőrizni a Megrendelő által megadott adatok valódiságát.

 Felek kifejezetten rögzítik, hogy Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Megrendelő által a regisztrációkor, illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak, illetve helytállóak-e. Megrendelő a regisztráció során megadott adataiban bekövetkezett változást köteles Szolgáltatónak haladéktalanul bejelenteni, a bejelentés elmulasztásából eredő károk és költségek Megrendelőt terhelik.

A regisztráció a www.szegamarket.hu oldalon található „Regisztráció” menüpontra kattintva történik. Ennek során Megrendelőnek az alábbi adatait kell megadnia:

 • email cím és jelszó
 • vezetéknév és keresztnév.

 Megrendelőnek meg kell adnia továbbá a megrendelés teljesítéséhez szükséges alábbi adatokat is:

 • szállítási és számlázási cím,
 • telefonszám, illetve
 • Megrendelő cég esetén annak adószáma.

 A Megrendelő a megadott adatait belépés után bármikor módosíthatja.

 A regisztrációt követően a Szolgáltató aktiváló e-mailt küld a Megrendelőnek az általa a regisztráció során megadott email címre, Megrendelő az ebben található linkre kattintva a regisztrációt megerősíti, a regisztráció kizárólag ezt követően minősül a Szolgáltató által visszaigazoltnak és aktívnak (a továbbiakban: regisztrált felhasználó).


 1. Jelszó és biztonság

 A regisztráció során Megrendelőnek létre kell hoznia egy jelszót a saját fiókjához. Megrendelő köteles a jelszót titokban tartani és azt illetéktelen harmadik személy részére nem adhatja ki. Megrendelő felelősséggel tartozik a regisztrációja felhasználásával végzett tevékenységért. Megrendelő köteles haladéktalanul tájékoztatni Szolgáltatót, ha felmerül annak a gyanúja, hogy jelszavát illetéktelen harmadik személy megszerezte, vagy azzal visszaélt. Szolgáltató nem felelős Megrendelővel szemben azért a kárért, amely abból fakadt, hogy Megrendelő a jelszavát harmadik személy számára hozzáférhetővé tette, vagy azzal akár Megrendelő, akár harmadik személy visszaélt.

 A webáruház használatának időtartama alatt a Megrendelő köteles betartani a kapcsolódó jogszabályokat és jelen ÁSZF rendelkezéseit, és köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amely a Szolgáltató vagy más Megrendelők jó hírét vagy jogait csorbítják.

 A szolgáltató fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a Megrendelőket, akik rendszeresen nem tartják be jelen szerződésben foglalt feltételek vagy más módon kárt okoznak a Szolgáltatónak.

 

5. Belépés a webáruházba aktív regisztrációval rendelkező Megrendelők esetén

A regisztrált felhasználó „Belépés” menüpontra kattintva az e-mail címe és a jelszava megadásával jelentkezhet be saját felhasználói fiókjába, ahol módosíthatja a regisztráció során megadott adatait, illetőleg nyomon követheti a korábbi vásárlásait. Amennyiben a regisztrált felhasználó elfelejti a jelszavát, akkor az „Elfelejtett jelszavó” menüpont alatt, a regisztrációkor megadott e-mail cím megadását követően, a megadott e-mail címre a Szolgáltató által megküldött tájékoztatás szerint léphet be a fiókjába.

 Megrendelő ismételten tudomásul veszi, hogy webáruházban csak azon felhasználók megrendelései teljesíthetőek, akik érvényes szállítási adatokat és elérhetőségeket adnak meg. A hibás szállítási adatok és elérhetőség megadásából származó esetleges következményekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.
Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy teljes felelősséggel tartozik a felhasználói fiókjából leadott megrendelésekért, Szolgáltatót e tekintetben felelősség nem terheli.


 1. A vásárlás és megrendelés menete

       
Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruházban termék kizárólag regisztrált felhasználó által rendelhető. A nem regisztrált felhasználó által a kosárba tett termékek elvesznek, miután a nem regisztrált felhasználó elhagyja az oldalt. 
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruházban elérhető szolgáltatói termékkatalógus nem minősül a Szolgáltató által tett, a vételi szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak.


A webáruházban található nem előrecsomagolt, úgynevezett „kimérős termékek” esetében először a vásárolni kívánt mennyiséget kell a regisztrált felhasználónak beállítania, csak ezt követően van mód a termék kosárba tételére. Ezen termékek rendelése esetében mennyiségi intervallumokat határoz meg a Szolgáltató. A kimérve kapható termékek esetében a Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy azt bizonyos – mérési pontatlanságból adódó – eltéréssel szállítsa. A Szolgáltató azonban természetesen mindent megtesz annak érdekében, hogy ez az eltérés a lehető legkisebb legyen. Megrendelő a Szolgáltató fenti tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja.

 Amennyiben Megrendelő befejezte a válogatást a webáruházban, a kiválasztott termékeket a kosár ikonra kattintva rendelheti meg, az alábbiakban részletezett lépések szerint.

A termékek kosárba helyezése nem minősül a termék megrendelésének, így sem a Megrendelő, sem a Szolgáltató részéről nem teremt semmilyen kötelezettséget.

 A www.szegamarket.hu honlapon található termékek köre eltérhet a rendelkezésre álló választéktól, Szolgáltató nem garantálja valamennyi termék folyamatos elérhetőségét.

  Megrendelés során minden lépésről van lehetőség visszalépni egy szintet, illetve továbbfolytatni a vásárlást.

A vásárlás menete a következő:

 1. Regisztráció
 2. A termékek kiválasztása és kosárba helyezése a „KOSÁRBA” gomb megnyomásával.
 3. A „KOSÁR MEGTEKINTÉSE" gombra kattintva ellenőrizhetőek és módosíthatóak a rendelés tételei és azok mennyisége. A „vásárlás folytatása" gombbal lehet folytatni a válogatást, míg a „KOSÁR TARTALMÁNAK MEGRENDELÉSE" gombbal tovább lehet lépni a pénztárba.
 4. Személyes adatainak, számlázási és szállítási címének megadásával, a „TOVÁBB AZ ÁTVÉTELI ÉS FIZETÉSI MÓDOKHOZ” gomb megnyomásával lehet továbblépni a szállítási mód kiválasztásához.
 5. Szállítási és fizetési mód kiválasztása. Készpénzes fizetési mód választására csak személyes átvételkor van lehetőség.
 6. Rendelés adatainak ellenőrzése, módosítása. A rendelés elküldése – a Szolgáltató 9. pontban rögzíttek szerinti visszaigazolásának esetén – fizetési kötelezettséget keletkeztet Megrendelő oldalán.
 7. Rendelés elküldése után a rendelésről a rendszer egy automatikus e-mail üzenetet küld.
 8. Online bankkártyás fizetés kiválasztása esetén a Megrendelő a CIB Bank fizetési felületére kerül, ahol bank/hitelkártyája segítségével kifizetheti a megrendelt tételeket.
 9. A megrendelés a Szolgáltató általi telefonos/e-mailen történő visszaigazolással jön létre. A visszaigazolás kiküldését követően a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet.
 10. A megrendelt terméket a Szolgáltató házhoz szállítja, illetve azok személyesen is átvehetőek Szolgáltató Budagyöngye Bevásárlóközpontban (1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.) található üzletében nyitvatartási időben (http://szegamarket.hu/szega-foods/uzleteink-nyitvatartasa).
 11. Szolgáltató a megrendelésről automatikus levelet küld Megrendelőnek. Az abban található rendelési azonosító számra hivatkozva lehet a megrendeléssel kapcsolatban érdeklődni Szolgáltató elérhetőségeink bármelyikén (http://szegamarket.hu/szega-foods/elerhetosegek).

A megrendelés és vásárlás folyamatáról a http://szegamarket.hu/hogyan-vasarolj/vasarlas-folyamata címen tud részletesen tájékozódni.

 Amennyiben a rendelés egy vagy több tétele nem teljesíthető, Szolgáltató a megadott e-mail címen vagy telefonszámon felveszi Megrendelővel a kapcsolatot, melynek keretében Megrendelő eldöntheti, hogy az ajánlott helyettesítő termékek megfelelőek-e vagy az eredeti rendelés szerinti, de hiányzó tételek nélkül kívánja véglegesíteni a rendelést, esetleg a megrendeléstől el kíván állni. Az elállást Megrendelőnek határozott és egyértelmű módon jeleznie kell Szolgáltató felé.

A létrejött szerződést a Szolgáltató által kibocsátott nyugta vagy számla igazolja. Az így létrejövő szerződés üzlethelyiségen kívül kötött, magyar nyelvű, írásba nem foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató nem iktat.

 Megrendelő a megrendeléssel kifejezetten elfogadja és beleegyezik abba, hogy Szolgáltató a szerződéskötést az átadott nyugtán vagy számlán igazolja vissza.


 1. Az árak

 
A terméklistában és a termék adatlapján feltüntetett ár az adott termék végső fogyasztói ára, amely a megrendelés időpontjában érvényes, és amely az ÁFÁ-t tartalmazza.


A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy a megrendelt terméket – a jelen szerződési feltételekbe foglalt kivételekkel – a megrendeléskor érvényes fogyasztói áron szállítja ki a Megrendelőnek. Ezt az árat a megrendelésre küldött visszaigazolás – mely nem azonos a vásárlást követően a rendszer által küldött automatikus üzenettel – is tartalmazza. Felek kifejezetten rögzítik, hogy a webáruház rendszere által a megrendelést követően küldött automatikus rendszerüzenet nem minősül a Megrendelő által közölt szerződéses ajánlat Szolgáltató általi elfogadásának, az automatikus rendszerüzenet nem tekinthető a Szolgáltató nyilatkozatának, így azzal a felek között a vásárlási szerződés nem jöhet létre. A Megrendelő ajánlatát Szolgáltató joghatályosan a megrendelés visszaigazolása tárgyában, az automatikus rendszerüzenetet követően megküldött nyilatkozatban (a továbbiakban: visszaigazolás) fogadhatja el. A visszaigazolás kiküldése után a rendelés tételeit, fizetési és szállítási módját és idejét módosítani nem lehet. Megrendelő a fentieket jóváhagyólag tudomásul veszi.

 
Akciós termék esetében az akció a megadott határidőig vagy a készlet erejéig tart. A honlapon feltüntetett akciók érvényessége azon megrendelésekre terjed ki, amelyek az akciós áron lettek leadva, a leadást követő maximum 5 (öt) napon belüli kiszállítással. Az akciók visszavonásig tartanak. Amennyiben az akciósan megrendelt termék elfogyott vagy időszakos készlethiány merül fel, erről Szolgáltató Megrendelőt a megadott e-mail címen vagy telefonszámon értesíti.


 1. Felelősségvállalás, fizetés, szállítás

 
7.1. A Szolgáltató köteles a megrendelt és a Szolgáltató által visszaigazolt, a Megrendelő által a megrendelésen kiválasztott terméket a megrendelésen megjelölt szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőben eljuttatni.
 
Amennyiben a visszaigazolt megrendelés teljesítése bármilyen okból akadályba ütközik (pl: a termék beszerezési ideje hosszabb, vagy a termék nem beszerezhető), úgy a Szolgáltató köteles a Megrendelőt az általa a megrendelésben feltüntetett e-mail címen vagy a megrendelésben megadott telefonszámán értesíteni.

 Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a megrendelést a megjelölt határidőben teljesítse, de nem vállal felelősséget a teljesítés olyan késedelméért vagy elmaradásáért, amelyet a Szolgáltató érdekkörén kívül eső vagy csak jelentős anyagi ráfordításokkal elhárítható körülmények idéztek elő.

 
A Szolgáltató nem vállal felelősséget az akár nála, akár a forgalmazóinál fellépő áruhiány miatt nem vagy hiányosan teljesített megrendelésekből fakadó kárért. Megrendelő Szolgáltató ezen tájékoztatását kifejezetten tudomásul veszi.

 
7.2. A Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a megrendelése leadása ajánlatnak minősül, amelyhez kötve van. A Megrendelő a megrendelésének a leadásával jelen szerződéses feltételeket kifejezetten elfogadja, tudomásul veszi, hogy azok be nem tartása esetén szerződésszegést követ el, amelyért felelősséggel tartozik.

Kiszállítás esetén Szolgáltató vagy a Szolgáltató által megbízott futárszolgálat a visszaigazolt megrendelést a Megrendelő által megadott szállítási címre, a visszaigazolásban megjelölt határidőn belül kézbesíti.

 A kiszállítási szolgáltatás díját és az azzal kapcsolatos részletes információkat a http://szegamarket.hu/hogyan-vasarolj/hazhozszallitasi-informacio honlap tartalmazza. Megrendelő Szolgáltató kiszállítással kapcsolatos tájékoztatását a megrendeléssel kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi.

           
A Megrendelő köteles a visszaigazolt rendelésekben megrendelt terméket tartalmazó küldeményeket átvenni és annak ellenértékét a megrendelés visszaigazolásban feltüntettek szerint Szolgáltatónak megfizetni.

Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja Megrendelőt terheli, az ilyen csomagot újra elküldeni kizárólag a csomag ellenértékének előre történő átutalása esetén áll Szolgáltató módjában.

 
A megrendelés átvételekor Megrendelő köteles meggyőződni arról, hogy az általa rendelt termék került-e átadásra, továbbá annak rendelése szerinti mennyiségéről, valamint – szemrevételezéssel – minőségéről. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a termék rendeléssel egyezőségét, továbbá a mennyiségi és minőségi megvizsgálás tényét Megrendelő a szállítólevél általa történő aláírásával igazolja. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató utólagos reklamációt nem fogad el, esetleges kifogása esetén Megrendelő köteles a kiszállítást végző személytől jegyzőkönyv felvételét kérni.

 A Megrendelő a megrendelt küldemény átvételével kifejezetten elismeri, hogy a megrendelt terméket a hatályos magyar jogszabályok szerint kötelező jelölésekkel ellátva kapta meg.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelés átvétele Megrendelőnek felróható okból hiúsul meg, az ebből eredő költségeket (szállítási, csomagolási, stb.) Megrendelő köteles megtéríteni a Szolgáltatónak, Megrendelő köteles továbbá ezen felül a termék megrendelés visszaigazolásában feltüntetett vételárának megfelelő összeget Szolgáltatónak kötbér jogcímén megfizetni.

 

7.3. Megrendelő dönthet úgy, hogy a terméket személyesen, Szolgáltató Budagyöngye Bevásárlóközpontban található üzlethelyiségében veszi át. Erre nyitvatartási időben, a megrendelés visszaigazolásában szereplő időpontban van mód. A visszaigazolásban szereplő időpontot megelőzően a termék átvételére nincsen lehetőség. Amennyiben Megrendelő a visszaigazolásban szereplő időpontot követően kívánja a terméket átvenni, ezt köteles Szolgáltató felé haladéktalanul jelezni.

 A személyes átvételkor Megrendelőnek be kell mutatnia a rendelés visszaigazolásában szereplő rendelésazonosító-számot és a személyazonosságának igazolására alkalmas dokumentumokat.


 1. A szerződés hatálya

Jelen szerződés az egyéni vásárló vonatkozásában az általa a www.szegamarket.hu oldalon történő regisztrációval lép hatályba és – amennyiben jelen szerződéses feltételek eltérően nem rendelkeznek – a regisztráció törléséig hatályos. Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy a regisztráció törlése esetén, a törlésig már visszaigazolt megrendelésre a jelen szerződéses feltételek az irányadók.

 A Szolgáltató minden érvényes rendelésnek automatikusan rendelésazonosító-számot ad, amelyet a Megrendelő által megadott e-mail címre küldött rendelést visszaigazoló e-mailben közöl.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy csak a rendelésazonosítóval ellátott megrendelés érvényes.

A megrendelés visszaigazolására haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül kerül sor. A vásárlási szerződés a visszaigazolással jön létre. Amennyiben a megrendelés visszaigazolására 24 órán belül nem kerül sor, a Megrendelő mentesül az ajánlati kötöttsége alól.


 1. Reklamáció, panaszügyintézés

Amennyiben az átvett termék bizonyíthatóan gyártási hibás vagy az a szállítás során sérült, a Szolgáltató díjmentesen kicseréli. A hiba keletkezése időpontjának bizonyítása a Megrendelőt terheli, kivéve amennyiben a vonatkozó jogszabályok eltérést nem engedően másképpen nem rendelkeznek. Amennyiben a kicserélésre valamely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételár kerül visszafizetésre. A termék cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges. A szállítás során sérült termékek esetében szükséges mellékelni a szállító jegyzőkönyvét, amelyben a kézbesítő elismeri, hogy a csomagot sérülten adta át. Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy jegyzőkönyv hiányában a reklamációt a Szolgáltató nem fogadja el.

A termék átvételét követően Megrendelő az esetleges minőségi reklamációt köteles haladéktalanul jelezni e-mailben a rendeles@szegacam.hu  e-mail címen vagy telefonon a +36/70 446 0059-es számon.

Szolgáltató a beérkezett panaszokat legkésőbb azok a beérkezésétől számított 30 napon belül kivizsgálja és a panaszok közlésével azonos módon tájékoztatja a Megrendelőt a vizsgálat eredményéről, illetve a további jogorvoslati lehetőségekről.

 Megrendelő a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése érdekében, illetve panaszaival jogosult a

Budapesti Békéltető Testülethez fordulni, az alábbi elérhetőségeken:

cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.

e-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

fax: (061) 488 21 86

telefon: (061) 488 21 31

 

Panaszát előterjesztheti az Európai Bizottság által működtetett online vitarendezési platformon is:

http://ec.europa.eu/odr

A reklamációval, szavatossággal kapcsolatos további információk megtalálhatóak a http://szegamarket.hu/jogi-tudnivalok/reklamacio-garancia-szavatossag címen.

 A kellékszavatossággal, termékszavatossággal, jótállással kapcsolatos tudnivalókat a jelen ÁSZF 2. sz. melléklete tartalmazza.

 

 1. Elállás

Megrendelő 14 (tizennégy) napon belül jogosult indoklás nélkül elállni a szerződéstől.

 Az elállási határidő a termék, vagy ha több, egyidejűleg rendelt termék szolgáltatása különböző időpontokban történik, az utolsó szolgáltatott termék Megrendelő, vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számítódik.

 Megrendelő az elállás jogát a Szolgáltatóhoz – a jelen ÁSZF 1. pontjában meghatározott elérhetőségein – eljuttatott egyértelmű nyilatkozatával, illetve a jelen ÁSZF 1. sz. mellékletét képező elállási nyilatkozatmintával gyakorolhatja. Az elállási jog gyakorlása határidőben történtnek tekintendő, amennyiben Megrendelő a nyilatkozatát a jelen pontban megjelölt határidő előtt Szolgáltató felé elküldi.

 Megrendelő elállása esetén Szolgáltató köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni a Megrendelő által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben Megrendelőnél felmerült költségeket is. Szolgáltató ugyanakkor nem köteles visszatéríteni azt a többletköltséget, ami abból fakadt, hogy Megrendelő a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A visszatérítés a Megrendelő által igénybe vett fizetési móddal megegyező módon történik, kivéve, ha Megrendelő más fizetési mód alkalmazásához kifejezetten hozzájárul, de Megrendelőt az esetben sem terhelheti semmilyen többletköltség a választott fizetési mód alkalmazásából.

 Megrendelő, elállása esetén, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszaküldeni, illetve a vállalkozásnak vagy a vállalkozás által a termék átvételére meghatalmazott személynek átadni, kivéve, ha a vállalkozás vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a Megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi. Szolgáltató jogosult a fentiek szerinti visszatérítést megtagadni mindaddig, amíg Megrendelő a terméket vissza nem szolgáltatja, vagy kétséget kizáróan nem igazolja annak visszaküldését (a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni). Nem illeti meg a Szolgáltatót ez a jog akkor, ha vállalta, hogy a terméket maga fuvarozza vissza.

Megrendelő elállása esetén Megrendelő kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségét viseli.

Amennyiben a termék postai küldeményként nem küldhető vissza, Szolgáltató azt saját költségén fuvarozza vissza.

 A termékben bekövetkezett értékcsökkenését Megrendelő csak abban az esetben felel, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból ered.

 Megrendelőt nem illeti meg az elállás joga az alábbi esetekben:

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;

- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 Nem illeti meg Megrendelőt az elállás joga továbbá az élelmiszernek és egyéb mindennapi fogyasztásra szánt terméknek a fogyasztó lakóhelyére, tartózkodási helyére vagy munkahelyére történő gyakori és rendszeres szállítására vonatkozó szerződés esetén sem.


 1. Árváltozás és technikai hibák

A Szolgáltató fenntartja magának a jogot minden nyilvánvaló tévedés, számítási, szerkesztési, és technikai hiba korrigálására, valamint az árváltoztatásra.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén a Szolgáltató jogosult azok kijavítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy rossz információ alapján hibásan került feltüntetésre, a Szolgáltató jogosult az adott termékre vonatkozó megrendelést törölni és erről a Megrendelőt értesíteni.

 Szolgáltató a megrendelés visszaigazolását követően csak abban az esetben jogosult a megrendelt termék vételárának módosítására, ha azt a megrendelés visszaigazolása és a visszaigazolásban meghatározott teljesítési határidő között bekövetkezett jogszabály-módosítás (pl. adóváltozás) indokolja.

A webáruházban található termékek a készlet erejéig biztosíthatóak.
Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a webáruház működtetésével kapcsolatos esetleges technikai problémákból adódó, tévesen megjelent árakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

 A Szolgáltató fenntartja magának a jogot egyes termékek forgalmazásának beszüntetésére.
 
12. Adatvédelem

A szolgáltató adatvédelmi tájékoztatása és a kapcsolódó rendelkezések a www.szegamarket.hu oldalon, az Adatvédelmi Szabályzat menüpont alatt olvashatóak.

 

 1. A szolgáltatás folyamatossága

 Szolgáltató mindent megtesz a szolgáltatás folyamatos elérhetőségének biztosításáért és hibamentes működéséért, de azt nem garantálja.

 Amennyiben a Megrendelő hibát észlel, erről Szolgáltatót az 1. pontban megjelölt elérhetőségein értesítheti. Megrendelő mindent megtesz a bejelentett hibák mielőbbi elhárítása érdekében.

 Szolgáltató jogosult korlátozni Megrendelők hozzáférését a www.szegamarket.hu oldalhoz, különösen, ha ez a rendszer javítása, karbantartása vagy fejlesztése érdekében szükséges.

 Szolgáltató – Megrendelők megfelelő tájékoztatását követően – bármikor jogosult a szolgáltatást beszüntetni. Szolgáltató ebben az esetben is köteles a már visszaigazolt megrendelések teljesítésére.

 Szolgáltató nem vállal felelősséget a honlap használata során felmerült hibákért, kimaradásokért, műszaki nehézségekért. Szolgáltató mindent megtesz a honlapon található pontatlanságok mielőbb kijavításáért.

 A szolgáltató nem felel az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

 Szolgáltató nem felel különösen az alábbiakért:

 • harmadik személy olyan honlapjának tartalma, amelyik a szegamarket.hu honlapról elérhető, a www.szegamarket.hu honlapon szereplő, harmadik személy honlapjára mutató link, reklám, vagy bármilyen egyéb hirdetés,
 • Szolgáltató hozzájárulása vagy tudomása nélkül a szegamarket.hu honlapra feltöltött tartalom,
 • a Megrendelő számítógépe és a szegamarket.hu közötti kompatibilitási, kommunikációs és egyéb problémák,
 • műszaki nehézségek, beleértve a szegamarket.hu honlappal kapcsolatos hibákat és meghibásodásokat is.

 

 1. Egyéb rendelkezések

 

Megrendelő kifejezetten tudomásul veszi, hogy – a hatályos jogi szabályozásnak megfelelően – szeszesital rendelése esetén annak átvételére kizárólag 18. életévét betöltött személy jogosult, e körben a termék átvételekor a szállító jogosult a terméket átvevő életkorának ellenőrzésére.

Megrendelő kifejezetten és jóváhagyólag tudomásul veszi, hogy amennyiben a szeszes ital átvételére a Megrendelő által kijelölt személy nem töltötte be a 18. életévét és ezen okból kifolyólag a megrendelt szeszes ital Szolgáltatóhoz való visszaszállítása válik szükségessé, a visszaszállítás és az újbóli kiszállítás költsége a Megrendelőt terheli.

Jelen Általános Szerződés Feltételek szabályozzák a Szolgáltató webáruháza online szolgáltatásai igénybevételének feltételeit, így a Megrendelővel létrejövő adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az ÁSZF rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részévé válnak.


Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szerződés nyelve a magyar, illetve ha az ÁSZF magyar nyelvű változata és bármely más nyelvre lefordított változata között eltérés tapasztalható, akkor a magyar nyelvű változat az irányadó.

 Ha az illetékes bíróság az ÁSZF bizonyos rendelkezéseinek érvénytelenségét állapítja meg, akkor az adott rendelkezés érvénytelensége nem érinti az ÁSZF egyéb rendelkezéseit, amelyek továbbra is érvényben és hatályban maradnak.

 Nem tekinthető joglemondásnak, ha a Szolgáltató az ÁSZF egyszeri vagy ismételt megszegése esetén nem gyakorolja az őt megillető jogokat.

 
A jelen szerződésben és a kapcsolódó dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, valamint az elektronikus kereskedelemre, a távollévők közötti szerződéskötésre, valamint a fogyasztói szerződésekre vonatkozó jogszabályok a megfelelően irányadóak.

 

 1. melléklet

 

Elállási nyilatkozatminta

(csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

 Címzett: Szega Camembert Korlátolt Felelősségű Társaság (Szega Camembert Kft., 1026 Budapest, Pázsit u. 2. 1. em. b., tel.: +36-70-446-0059, e-mail: rendeles@szegacam.hu)

 Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

 Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

 A fogyasztó(k) neve:

 A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

 Kelt

 

 1. melléklet

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

 1. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

                                                                                   

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

 Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 (két) éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

                                                                                  

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a Szolgáltató nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

 1. Termékszavatosság

 

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti.

 Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 (két) éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A bizonyítás megkönnyítése érdekében javasoljuk, hogy még a termék szavatossági idejének lejárta előtt jelezze igényét.

 Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

 A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.